Licznik skoków membran pompy

Licznik skoków membran (OPCJA SC1, SC2, SC3, SC5, SC6)

Czujnik zainstalowany w centralnym korpusie pompy zlicza skoki membran. Ruchy membran są skanowane bezdotykowo przez czujnik - jest to bezpieczny sposób monitorowania, zupełnie niezależny od wpływu otoczenia oraz trybu pracy pompy.

Czujniki skoków membran mogą być podłączone do istniejących detektorów lub do licznika suwów, który jest również dostępny w naszej ofercie. Po osiągnięciu zaprogramowanej wartości licznik przekazuje sygnał, który po dalszym przetworzeniu może zostać przekazany do zaworu elektromagnetycznego, w celu wyłączenia pompy.

System zliczania suwów jest dostępny w pięciu wersjach:

  • SC 1 Czujnik skoku (Namur), do zastosowania również w strefach zagrożenia wybuchem
  • SC 2 System kompletny z czujnikiem i licznikiem skoków
  • SC 3 System kompletny z czujnikiem, licznikiem skokowi miernikiem do stref zagrożenia wybuchem
  • SC 5 Pneumatyczny system zliczania skoków z przekaźnikiem ciśnienia
  • SC  6 System jak w przypadku SC 5, dodatkowo wyposażony w licznik skoków

W przypadku zastosowania wersji SC 1, czujnik skoku musi być podłączony do istniejącego kontrolera z wejściem Namur. W celu zastosowania urządzenia w strefie zagrożenia wybuchem (kod SC 3), pomiędzy czujnikiem a licznikiem należy podłączyć zabezpieczony przeciwwybuchowo miernik. Schemat podłączenia oraz dane techniczne są dołączone do wyposażenia elektrycznego. Szczegółowe informacje dotyczące komponentów elektrycznych znajdują się w materiałach dostarczonych przez producenta. Kontrolery należy zainstalować w specjalnie przeznaczonej do tego celu szafce.