metalowy tłumik pulscji

 

tworzywowy tłumik pulscji

 

metalowy tłumik pulscji

Charakterystyka

Poduszka powietrzna wytworzona przez ciśnienie cieczy powoduje wypchnięcie membrany w górę. Następuje zassanie powietrza do komory. Balansująca poduszka powietrzna utrzymuje środek membrany w połowie skoku. Podczas tej operacji membrana wygina się w obrębie środkowej pozycji, absorbując i wyrównując uderzenia powstałe podczas zasysania. Gdy ciśnienie w systemie zmienia się, poduszka ulega kompensacji - automatycznie zmniejsza się, lub zwiększa. Gdy ciśnienie płynu zostaje uwolnione, powietrze z komory tłumika wydostaje się do atmosfery. Właściwy dobór i prawidłowa instalacja tłumika zapewnia praktycznie pozbawiony pulsacji przepływ.

Wykres skuteczności tłumika pulsacji

  • Prosta instalacja
  • Łagodny, pozbawiony pulsacji przepływ
  • Obniżenie poziomu wibracji i hałasu
  • Stabilność ciśnień
  • Automatyczne samonapełnianie i samoopróżnianie
  • Różnorodność rozmiarów i materiałów

Tłumiki z tworzywa

Do cieczy łatwopalnych, jak również do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem, mogą być używane jedynie tłumiki wykonane z polimerów przewodzących (kod Z lub R). Nie wymaga się osobnego uziemienia tłumika, ponieważ jest on podłączony bezpośrednio do pompy przewodzącej, która musi być uziemiona. Standardowo tłumik montuje się do pompy jeszcze przed dostarczeniem do odbiorcy. Jednak, na życzenie klienta, może on być zapakowany i dostarczony osobno. W takim przypadku tłumik musi zostać ostrożnie przykręcony do gwintu znajdującego się na górze przyłącza, aż do momentu zetknięcia się tłumika z pompą. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint. Ponadto, trzeba zapewnić prawidłowe ułożenie 0-ringu w szczelinie.

Tłumiki metalowe

Do cieczy łatwopalnych, jak również do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem, mogą być używane jedynie tłumiki wykonane z polimerów przewodzących (kod R). Osobne uziemienie tłumika jest konieczne, ponieważ nie jest on podłączony bezpośrednio do pompy przewodzącej, która musi być uziemiona. Standardowo tłumiki i pompa dostarczane są osobno.