pompa membranowa w akcji
pompa membranowa w akcji

Ogólne zasady instalacji

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się zainstalowanie tłumika pulsacji po stronie tłoczenia pompy. W celu zmniejszenia naprężenia przewodów oraz przyłączy pompy zaleca się stosowanie przewodów giętkich po stronie zasysania i tłoczenia, a także do przyłączy sprężonego powietrza.

sposób instalowania pompy membranowe instalacja pompy membranowej
  1. Połącz zawór przepływu i zawór ściekowy z otworem wylotu cieczy w pompie.
  2. Połącz zawór konserwacyjny z otworem wlotowym cieczy w pompie.
  3. Podłącz przewód giętki do zaworu po stronie wlotu oraz do zaworu po stronie wylotu pompy.
  4. Przewód giętki po stronie wlotu oraz po stronie zasysania należy umieścić w odpowiednich naczyniach.