PVDF

PVDF (polifluorek winylidenu lub polidifluorek winylidenu) jest specjalistycznym fluoropolimerem termoplastycznym o wysokiej odporności chemicznej. PVDF otrzymywany jest poprzez polimeryzację difluorku winylidenu.

Żywice PVDF dostępne są na rynku w postaci granulatu dla łatwiejszego sporządzania mieszanek, przetwarzania poprzez formowanie wtryskowe i wytłaczanie (podobnie jak standardowe termoplasty) lub drobnego proszku do sporządzania roztworów, dodatków ułatwiających obróbkę oraz do formowania rotacyjnego.

Części produkowane z PVDF poprzez formowanie wtryskowego lub wytłaczanie przeznaczone są przeważnie do długotrwałego kontaktu z agresywnymi chemikaliami. PVDF wykazuje odporność chemiczną wobec halogenów (chlor, brom, fluor, jod) i silnych kwasów, również w wysokich temperaturach. Jako materiał do izolacji przewodów, PVDF podlega eksploatacji w temperaturach do 175°C, wykazując przy tym naturalną niepalność.


Polipropylen

Polipropylen jest materiałem charakteryzującym się wysoką sztywnością, średnią udarnością, mogącym pracować w stałych temperaturach do 100º C. Jego sztywność maleje jednak ze wzrostem temperatury. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na chemikalia, co w połączeniu z możliwością pracy w wysokiej temperaturze tworzy warunki do szerokiego stosowania w branżach np. chemicznej, spożywczej, opakowaniowej i innych.

Tworzywo jest bardzo dobrym izolatorem, ale gromadzi ładunki elektrostatyczne. Dzięki swoim własnościom fizycznym oraz chemicznym PP może doskonale zastępować stal kwasoodporną, zwłaszcza, że obrabia się go za pomocą ogólnodostępnych narzędzi i jest od niej kilkakrotnie lżejszy.


Polietylen

Polietylen (PE) jest jednym z najczęściej wykorzystywanych na świece tworzyw sztucznych , mającym zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i różnych segmentach rynku. PE umożliwia min ekonomiczne pakowanie produktów spożywczych w sposób pozwalający przedłużyć okres ich przechowywania, bezpieczny transport i dystrybucję chemikaliów oraz wody pitnej aby mogła być dostarczana do jak największej grupy ludzi, czy ochronę karoserii samochodów przed zarysowaniami, jak również do wielu innych aplikacji wykorzystywanych w życiu codziennym.

Grupa polietylenów obejmuje wiele gatunków o zróżnicowanych właściwościach, co pozwala na szeroką gamę zastosowań.

Wykorzystywany do produkcji pomp membranowych HDPE (Polietylen wysokiej gęstości) bimodalny i unimodalny, przeznaczony jest m.in. do wytłaczania, rozdmuchu oraz formowania wtryskowego. Gatunki HDPE dostępne są ze stabilizatorami UV i spełniają międzynarodowe normy dla pojemników chemicznych formowanych z rozdmuchem.


Nylon

Nylon – handlowa nazwa poliamidów stworzonych przez przedsiębiorstwo DuPont obecnie produkowanych przez przedsiębiorstwo Invista, która jest częścią koncernu chemicznego Koch Industries. Są to syntetyczne polimery zawierające grupę amidową służące m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji dzianin, tkanin, lin i żyłek a także, ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne, do panewek łożysk, kół zębatych itp. Stosowany w pompach membranowych do rozpuszczalników, olejów, farb i lakierów. Temperatura pracy od -12 do 66 °C

Przewodzący nylon to nylon z wypełniaczami ze stali nierdzewnej, które pozwalają na uziemienie.

Pompy z przewodzącego nylonu służą do pompowania rozpuszczalników, które mogą spowodować wybuch od iskry elektrycznej pochodzącej z wyładowań elektrostatycznych.

Aluminium

Aluminium jest drugim po żelazie najczęściej stosowanym metalem. Wynika to z faktu, że metal ten łączy w sobie unikalną kombinację pożądanych własności: niewielka masa, wysoka wytrzymałość, plastyczność, podatność na obróbkę, wysoka odporność na korozję, dobre przewodnictwo ciepła, dobre przewodnictwo elektryczności.

Podobnie jak większość pozostałych metali aluminium wchodzi w reakcję w zawartym w powietrzu tlenem. Tworząca się w ten sposób warstewka tlenku jest bardzo cienka, jej grubość wynosi zaledwie kilka setnych mikrometra. Powłoka jest szczelna i stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed korozją. W przypadku uszkodzenia warstwy tlenku następuje samoczynne jej samozasklepienie.

Aluminium charakteryzuje się wysoką odpornością w środowiskach neutralnych i lekko kwaśnych. W warunkach silnej kwasowości lub zasadowości tempo korozji jest wysokie.


Stal nierdzewna

Staliwa nierdzewne CF8M i CF3M klasyfikowane wg normy ASTM A351 należą do grupy stopów Cr-Ni-Mo. Pod względem składu chemicznego zawierają ok. 18% Cr, 8% Ni oraz 2-3% dodatek molibdenu i zmienne stężenie węgla. W grupie stali kształtowanych przez obróbkę plastyczną odpowiadają gatunkom typu 1.4401, AISI 316 (CF8M) i 1.4404, 316L (CF3M). Staliwa nierdzewne w odróżnieniu od stali nierdzewnych charakteryzują się podwyższonym stężeniem krzemu, który zwiększa lejność stopu podczas odlewania, ale jako pierwiastek ferrytotwórczy wpływa na zwiększenie udziału tej fazy w strukturze staliw austenitycznych. Generalnie stopy Cr-Ni-Mo przeznaczone do odlewania (staliwa) wykazują wyższy udział ferrytu niż stopy wytwarzane w sposób konwencjonalny przez przeróbkę plastyczną w procesach hutniczych (stale). Wynika to z większego dodatku krzemu oraz samej technologii odlewania – sposobu krzepnięcia materiału. Obecność ferrytu w strukturze staliw nierdzewnych wpływa pozytywnie na ograniczenie skłonności do pękania na zimno złącz spawanych.


Stal nierdzewna

elektropolerowana i pasywowana

Elektropolerowanie (polerowanie elektrolityczne) jest chemiczną metodą wykańczania powierzchni, w której metal usuwany jest elektrolitycznie jon po jonie z powierzchni przedmiotu metalowego. Jego podstawowym celem jest zmniejszenie mikrochropowatości powierzchni, co wyraźnie redukuje niebezpieczeństwo przylegania brudu lub osadów i polepsza podatność do czyszczenia powierzchni.

Pasywacja to przejście niektórych metali, w środowisku kwasów tlenowych lub ich soli, w stan pasywny, w którym posiadają wyższy potencjał standardowy. Związane jest to z tworzeniem się na powierzchni niektórych metali warstewki tlenków szczelnie przylegającej i chroniącej metal przed dalszym utlenianiem. Pasywacja następuje pod wpływem utleniaczy (np. tlenu atmosferycznego) lub w procesach elektrochemicznych. Wynikiem pasywacji metali jest powstanie na powierzchni metalu cienkiej warstwy tlenku, która charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych i pasywnością wobec warunków atmosferycznych. Pasywna warstwa tlenków tworzy się na wytrawionej powierzchni materiału lub może powstać w wyniku anodowego utleniania metalu poprzez utleniające działanie kwasów utleniających. Pasywacja metali wykorzystywana jest jako podstawowa ochrona przed korozją stali kwasoodpornych.

Pompy ze stali nierdzewnej elektropolerowanej i pasywowanej spełniają wszystkie normy wymagane w produkcji i przetwórstwie żywności.

Nitryl

Nitryl jest elastomerem ogólnego przeznaczenia. Jako material na membrany stosowany głównie do wody i większości olejów. Zakres temperatur pracy od -12 do 82 °C.


EPDM

EPDM to syntetyczny kauczuk (guma) należący do grupy elastomerów. Epdm to skrót od angielskiej nazwy głównego składnika membrany, czyli etyleno-propyleno-dienowego-monomeru.

Największe zalety EPDM wynikają z właściwości chemicznych. Są to: elastyczność, odporność na rozciąganie, pamięć kształtu, odporność na ozon i warunki atmosferyczne, odporność na promieniowanie UV.

EPDM jak i inne plastomery nie zawierają plastyfikatorów, substancji powodujących elastyczność np. foli pvc. Plastyfikatory z biegiem czasu migrują z materiałów izolacyjnych, przez co te stają się sztywne i podatne na uszkodzenia wynikające z naprężeń. Tak istotna przy izolacji zbiorników elastyczność folii EPDM jest wynikiem tylko i wyłącznie specyficznej budowy cząsteczkowej.

Dzięki tej budowie nie obserwujemy sztywnienia membrany EPDM w trakcie upływu lat. EPDM jest materiałem chemicznie martwym, czyli po wulkanizacji nie zachodzą w nim żadne procesy chemiczne zmieniające jego właściwości. Żadne składniki EPDM Pond Gard nie ulatniają się z niej do otoczenia, potwierdza to atest neutralności dla środowiska wodnego. Hydroizolacja EPDM nie starzeje się.


VITON®

VITON® cechują szczególnie duża odporność cieplna i chemiczna. Udział fluoru w znacznym stopniu wpływa na niepalność. Wykazują niewielką przepuszczalność gazów, a w warunkach działania próżni minimalny spadek masy. Mechaniczne właściwości tych kauczuków są podobne do tradycyjnych mieszanek.

Elastomer ten jest odporny na oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC), kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy).


Geolast®

Geolast® jest formowanym wtryskowo materiałem o właściwościach podobnych do nitrylu termoplastycznego. Posiada doskonałą odporność na ścieranie. Zakres temperatur od -12 do 82°C.

Santopren®

Santopren® jest formowanym wtryskowo materiałem o właściwościach podobnych do EPDM termoplastycznego. Posiada doskonałą odporność na ścieranie. Zakres temperatur od -40 do 100°C.

PTFE

PTFE to tworzywo należące do grupy wysokosprawnych termoplastów. Posiada najlepszą odporność cieplną wród tworzyw sztucznych o zastosowaniu technicznym: najwyższe temperatury krótkotrwałego stosowania wynoszą ok. 300°C; stosowania długotrwałego - ok 260°C; temperaturowy zakres stosowania zaczyna się od -200°C. Teflon posiada ponadto bardzo wysoką odporność chemiczną. Jest nierozpuszczalny we wszstkich znanych rozpuszczalnikach (poniżej temp.300°C) oraz odporny na działanie warunków atmosferycznych. PTFE cechuje się, w porównaniu do innych tworzyw, najmniejszym współczynnikiem tarcia, a także doskonałą izolacyjnością i najniższym współczynnikiem dielektrycznym.